Over WoningwaardWoningwaard ontzorgt en begeleidt bewoners, gemeenten en uitvoerende bedrijven in het energiezuinig maken van woningen. Mogelijk met het doel om in een wijk van het aardgas af te gaan.

Woningwaard wil elke bewoner zo goed en persoonlijk mogelijk adviseren over maatregelen die de woning energiezuiniger maken. Hierbij zijn wooncomfort en gezondheid belangrijke randvoorwaarden. Woningwaard snapt de vele vragen van bewoners en wil deze via een persoonlijk advies op maat beantwoorden. Het Woningwaard maatwerkadvies biedt bewoners het juiste inzicht en zekerheid. Als bewoners dit willen worden offertes op maat bijgevoegd, die één op één aansluiten bij het advies.

Woningwaard wil gemeenten begeleiden bij de invulling van de vele vraagstukken rondom de transitie naar aardgasvrije wijken. Gemeenten moeten hierbij vele belangen dienen. Terecht wordt hierbij vooral naar de belangen van bewoners gekeken. Door elke bewoner een advies te bieden, dat echt op maat is, denkt Woningwaard dat gemeenten het belang van bewoners kan dienen. Bewoners kunnen via het advies goed geïnformeerd hun mening geven over de transitie naar de aardgasvrije wijk.

Door informatie uit de individuele maatwerkadviezen te anonimiseren en te aggregeren naar wijkniveau, kan Woningwaard veel data aanleveren aan gemeenten en warmte-aanbieders. Deze data is nodig om een passende en betaalbare collectieve warmtevoorziening te bepalen. Zodra een collectieve warmtevoorziening is bepaald, toont Woningwaard aan de bewoners wat dit voor hun concrete woonsituatie en portemonnee zal betekenen.

Een advies zonder mogelijkheid tot offerte is maar een half advies. Bewoners zijn erbij gediend om offertes passend bij het advies te krijgen. Om deze reden betrekt Woningwaard lokale bedrijven in de wijkacties. Woningwaard onderhoudt het contact met bewoners en zorgt in het belang van bewoners voor een integraal afgestemd advies. Integraal passend bij de woning en de wijze waarop de bewoner in de woning wenst te wonen. Het integrale advies wordt via de meest nauwkeurige internationale berekeningsmethode PassiefHuis PlanningsPakket (PHPP en/of nZEB) berekend. Woningwaard ervaart dat de kwaliteit van uitvoering het beste gediend is via de lokale bedrijven die gedurende de diverse jaren van de transitie betrokken zijn.

Terug naar beginpagina